Privatlivspolitik

DanaCat er en katteklub i hovedorganisationen WCF

Når du melder dig ind DanaCat er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger for at kunne administrere dit medlemskab hos os og levere den bedst mulige service til dig.

Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 2016/679 af 27. april 2016 (”persondataforordning”) og den til enhver tid gældende national persondatalovgivning samt DanaCats persondatapolitik, som beskrives nærmere nedenfor.

1. DEN DATAANSVARLIGE
Hanne Kaarsberg er dataansvarlig i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger. Hendes oplysninger er:

DanaCat
Hanne Kaarsbeg
CVR-nr: 40553843
E-mail: k-kurser@danbbs.dk
Tlf.nr.: +45 2227 0361

2. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG
DanaCat indsamler og behandler dine personoplysninger til blandt andet administration af dit medlemskab, herunder for at du kan annoncere på vores hjemmeside, nyhedsbreve vi sender til dig samt killinge- og voksenliste. Herunder information fra WCF og i forbindelse med arrangementer såsom medlemsmøder, katteudstillinger samt enhver beslægtet databehandling, som er nødvendig for at levere vores ydelser til dig.
Vi behandler dine oplysninger jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra d.

3. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Vi passer på dine oplysninger og vil alene videregive disse, hvis det er nødvendigt for at levere vores ydelser til dig. Dette kan eksempelvis være vores WCF som registrerer dit stamnavn og dermed også dit navn. Og det kan være i forbindelse med trykte materialer og digitale medier.

Vi sikrer os altid, at vi indgår en databehandleraftale med modtagerne af dine oplysninger. Vores databehandleraftaler pålægger modtagerne af dine oplysninger regler om at behandle dine oplysninger i fortrolighed og alene at anvende dem til det formål, som er tiltænkt ved overgivelsen. Der kan være tale om personer uden for Bestyrelsen. Bestyrelsen er underlagt disse regler.

Vi kan herudover være forpligtet til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

4. DE INDSAMLEDE PERSONOPLYSNINGER
DanaCat indsamler følgende ”almindelige” personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne opfylde vores behandlingsformål i at levere et medlemskab af klubben til dig.

Det omfatter følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer og By
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer

Vi modtager alle personoplysningerne direkte fra dig. Dine personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for os at administrere dit medlemskab. Det betyder, at vi sletter dine oplysninger senest 2 år efter endt medlemskab.

5. DINE RETTIGHEDER
Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at gøre indsigelse mod eller anmode om at få begrænset sådanne behandlinger. Du kan også gøre indsigelse mod at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

Du har ligeledes ret til at få berigtiget eller fuldstændiggjort de personoplysninger, som DanaCat behandler om dig.

Du har endelig, i visse tilfælde, ret til at få dine personoplysninger slettet på et tidligere tidspunkt end, hvad der fremgår af vores generelle slettepolitik ovenfor eller at få overdraget dine oplysninger til en anden dataansvarlig eller selv at modtage disse i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at klage til Datatilsynet over DanaCats behandling af dine personoplysninger. Vi opfordrer dig dog til at kontakte os forinden, og vi vil bestræbe os på at hjælpe dig bedst muligt.

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300  København K
dt@datatilsynet.dk
tlf.: 3319 3200

Du kan også klage til tilsynsmyndighederne i andre EU-lande. Du finder kontaktoplysninger på disse:
http://ec.europa.eu/…/bodies/authorities/index_en.htm

7. BEHANDLINGSSIKKERHED
Vi sikrer også, at alle de bestyrelsesmedlemmer, som er i kontakt med dine personoplysninger, kender til vigtigheden af at beskytte dine oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med vores retningslinjer, herunder denne persondatapolitik.

8. ÆNDRINGER
Der kan løbende blive foretaget ændringer i disse betingelser. Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på www.danacat.com. Hvis der er tale om væsentlige ændringer i disse betingelserne, vil vi gøre dig opmærksom herpå, f.eks. via e-mail eller på anden vis.
Har du et spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os.