Avls- og registreringsregler

2. Generelt 

Den generelle velfærd og sundhed for alle katte bør være den vigtigste overvejelse for alle WCFmedlemmer, opdrættere og ejere af katte. Disse regler er generelle retningslinjer og bør tilpasses og følges så vidt lokale forhold og kultur tillader det.
Fødevarestyrelsen har lavet regler, vi alle skal følge:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anskaffelse-af-kat.aspx

2.1 Forhold

Disse retningslinjer omfatter tilstrækkelig fodring og generel pleje af katte. Mindstekravene i henhold til dyrebeskyttelsesloven af opdrætterens bosiddende land skal være mindste krav.
Katteriet og løbegården skal være af passende størrelse og tilbyde beskyttelse mod varme,  kulde og træk.

De bør have nok af naturligt dagslys og opretholdes i god stand og hygiejnestandard. Hvis det er muligt, bør katte have adgang til et sikkert havemiljø. Regelmæssig menneskelig kontakt og
socialisering skal tilvejebringes, såvel som opmuntring til naturlig adfærd, som kradsetræer,  gemmer og lege.

Syge katte og killinger skal tilses af en dyrlæge så hurtigt som muligt, efter at sygdommen er  konstateret. Det tilrådes at katte og killinger vaccineres i samråd med dyrlægens anbefalinger.
Viser en kat tegn på parasitter, f.eks. lopper, flåter, mider, orm el. lign, skal de behandles efter  dyrlægens anbefaling.

Enhver opdrætter og ejer er forpligtet til at sørge for at forebygge og afgrænse spredning af  virus og smitsomme sygdomme. Behandling og forebyggelse aftales med dyrlægen links.

3. Avl

Før en hankat kan anvendes i avl, skal en dyrlæge have undersøgt og attesteret at katten har normalt udviklede testikler som er nedfaldne i pungen og at katten ikke har navlebrok.

En hunkat kan højst få 3 kuld på 24 måneder. Med kuld menes fødte killinger uanset antal.
Der kan gives tilladelse til at overtræde 3 kuld på 24 måneders reglen. Tilladelsen skal søges inden  katten parres og kun hvis en dyrlæge anbefaler dette. Dyrlægens udtalelse skal fremsendes skriftligt.
Hvis man får mere end 3 kuld på 24 måneder på en hunkat og ikke har søgt tilladelse til dette, vil det medføre:
Første overtrædelse medfører at stamtavler udstedes til dobbelt takst for 0-3 måneder.
En hunkat der har behov for gentagne kejsersnit (mere end to på samme hunkat) må ikke bruges i videre avl.

Katte med medfødt abnormitet må ikke opdrættes og må ikke sælges til avl.
Den nye ejer skal underrettes om abnormiteten og sådanne katte bør steriliseres, helst inden de sælges eller registreres “ikke til avl”, hvis dette er muligt i WCF medlems klubben.

Katte, der ikke må anvendes i avl
* Døve katte
* Katte m. navlebrok
* Katte som lider af arvelige defekter

Hvide katte skal være hørende. Hørecertifikat skal indsendes til stambogsfører senest samtidig med der søges stamtavler på afkommet.
Fuldbror-søsterparringer er ikke tilrådelige og bør stærkt frarådes.

3.1 Overdragelse/salg

Killinger må ikke forlade opdrætteren/hjemmet, før de er 12 mindst uger gamle.
Når killingen skifter hjem, skal den være vaccineret mod Felin Panleukopeni (kattesyge) samt Calici & Herpes af en dyrlæge.
Katte, som flytter til nyt hjem, skal medfølges af en skriftlig købsaftale og stamtavlen.

4. Katterier

Opdrætteren skal være medlem af en WCF-Club. Katteriet skal have et registreret WCF stamnavn.
Se punktet Stamnavn for yderligere informationer omkring stamnavn.
Alle oplysninger såsom opdrætterens navn, adresse, racer mv skal være aktuelle og opdateres så snart der er ændringer. Den registrerende opdrætter/katteri skal være den juridiske ejer og være i stand til at bevise ejerskab. Opdrætteren/katteriet skal følge WCF- og medlemsklubbenes avlsregler og de lokale lovgivninger vedrørende beskyttelse af dyr, herunder den kommercielle registrering af katte- og avlsmateriale, hvor det er nødvendigt.
Det er tilladt at bruge foderværter/udstationering af katte. Vi anbefaler, der laves en skriftlig aftale mellem partnerne.

5. Stambøger

Det fulde register kan også betegnes som LO (Livre d’Origine) register og forsøgsregisteret som RIEX
(Registre Initial and Experimental).
Stambogsnr. skal have en identifikationskode, der angiver, hvilken af de to registre de er registreret i.
Katte i det fulde register bør være af en race, mønster og farve officielt opført i WCF regler og skulle have mindst 3 generationer af forfædre af samme eller beslægtede racer. Supplerende register bruges til alle andre katte (for eksempel udkrydsede, nybegyndere og ukendte racer.)
Registrene skal mindst indeholde navnet på katten, navnet på opdrætteren, stambogsnr., kattens mønster og farve (samt andre relevante egenskaber som kappelængde, øjenfarve, øreform, hale osv.), kattens navn, fødselsdato, køn, Opdrætterens navn og navn på den registrerede ejer.

Der skal søges stamtavler for hele kuldet på en gang. Stambogsføring på katte over 10 mdr., kan kun
foretages ved henvendelse til DanaCats bestyrelse.

5.1 Overførsel af registrede katte

Katte kan overføres fra enhver anden klub eller organisation i overensstemmelse med den enkelte klubs politik. Dette bør kun ske med bevis på det oprindelige registreringsdokument.
Det oprindelige registreringsnr. skal indgå i stamtavlen. Det oprindelige navn på en overført kat må altid opbevares, men den nye ejers stamnavn kan tilføjes som et suffix.
Hunkatte skal omregistreres til WCF, før der kan udstedes stamtavler for killingerne.

5.2 Titler

Opnåede titler kan registreres på stamtavlen ved at indsende bedømmelsesedler til
stambogsføreren.
Se “Klasser” for oversigt over titler

6. Registrering af stamnavn

6.1 Opdrætter

En opdrætter er en person, som søger stamtavler på killinger født i opdrætterens navn.

6.2 Killinger – kuld

Hver killing skal have et navn og en stamtavle udstedt af DanaCat.

6.3 Stamnavn

Et stamnavn er et ”opfundet” navn, som er registreret i WCF, det er samtidigt beskyttet.
Stamnavne skal ansøges i WCF via DanaCat.
Der skal skrives 3 forslag i prioritetsrækkefølge.
Det ønskede stamnavn bliver checket, hvis lignende stamnavn allerede er registreret.
På grund af lovgivningen må man ikke ansøge om personnavne, undtagen ens eget navn.
Man må heller ikke bruge navne på offentlige kontorer, ingen navne på ophavsretligt
beskyttede dokumenter (romancer, romaner, litteraturarbejde mv.) og ingen navne på racer.
Opdrættere med et registreret stamnavn fra andet forbund, kan ansøge at beholde deres
stamnavn.
Findes navnet allerede i WCF, vil landekoden blive tilføjet bag stamnavnet.
I WCF kontrolleres stamnavnet inden for WCF. Alle WCF stamnavne fra 2001 er offentliggjort
på hjemmesiden.

6.4 Kattens navn

Generelt består kattens navn af fornavn og stamnavn.
Hele kattens navn – fornavn og stamnavn – må ikke være længere end 25 tegn (inkl.
mellemrum).

6.5 Placering af stamnavn

Stamnavnet kan placeres før eller efter navnet på katten.
Ved ansøgning af stamnavn skal placering anføres.
Forkortelser er ikke tilladt.

6.6 Overførsel af stamnavn

Har du et stamnavn fra andet forbund, kan du få overført dette stamnavn til DanaCat.
Send  formularen til stambogsfører sammen med stamnavnsbevis fra andet forbund.

Et stamnavn kan overføres af opdrætteren til en anden opdrætter vha. en skreven kontrakt  underskrevet af begge opdrættere. Denne kontrakt skal sendes til DanaCat.
Når en opdrætter dør, kan stamnavnet overføres til den juridiske arving.

6.7 Beskyttelse af stamnavn

Et registreret stamnavn vil være beskyttet i 20 år og kan ikke udstedes igen. Det gælder også, hvis opdrætter forlader WCF.
Er opdrætteren medlem af WCF, vil stamnavnet altid være beskyttet.

6.8 Opdrætter samarbejde

Et stamnavn kan også registreres af to eller flere opdrættere samtidigt, hvis disse opdrættere  har et samarbejde. Der skal dog være en ”hoved”opdrætter, som overtager stamnavnet, hvis  samarbejdet ophører. De andre opdrættere skal ansøge om nyt stamnavn.

6.9 Avlsforbud

Det er kun opdrætter eller stambogsfører, der kan få påført avlsforbud på stamtavler. Et
avlsforbud kan kun fjernes igen af den, som har bedt om det.

6.10 Huskatte

Huskatte kan få et huskattebevis. Ejers evt. stamnavn må ikke indgå i huskattebeviset.

7. Ejerskab af avlskat

En opdrætter skal fremlægge bevis for ejerskab, før afkom af en hunkat kan registreres. Opdrætteren  skal også fremlægge bevis for ejerskab af hankatten eller et parringsbevis underskrevet af ejeren af  hankatten.

8. Salgskontrakt

Der skal altid udleveres en kontrakt til nye killingekøbere sammen med stamtavlen. Kontrakten skal indeholde alle oplysninger om opdrætteren, den nye ejer og fuldstændige detaljer om katten. Det skal  indeholde et sundhedscertifikat og oplysninger om kattenes særlige behov og den specifikke race.
Opdrætteren skal understøtte den nye ejer på enhver mulig måde.

9. Nye racer, mønstre og farver

Alle racer, mønstre og farver anerkendt af en WCC organisation kan accepteres til registrering på Supplerende Register (RIEX). Det separate sæt af WCF regler for fuld anerkendelse af nye racer og  farve sorter skal følges, før en sådan kat kan registreres i det fulde register (LO).
Via nedenstående link finder du WCFs regler.
http://www.wcf-online.de/WCF-EN/library/recognition_new_breeds_colours_en.pdf