Stamtavler, stamnavn og registreringer i DanaCat

Stamnavn 

Har du allerede et stamnavn i et andet forbund, kan du få overført det til WCF/DanaCat.
Du kan også søge et helt nyt stamnavn.

I begge tilfælde skal du udfylde blanketten ”Ansøgning om stamnavn”.
Vil du bibeholde dit eksisterende stamnavn, udfylder du kun det øverste ønske.
Husk at underskrive.

WCF har regler for, hvad der ikke accepteres som stamnavn, f.eks. kendte personers navne eller racebestemte navne.

Det vil være en god ide, du læser avls- og registreringsreglerne, inden du søger stamnavn, der står mere information omkring kravet til stamnavn

Din ansøgning bliver sendt til WCF, hvorefter du får stamnavnsbeviset fra DanaCat sendt via mail.

WCF skriver, de har 10-14 dages ekspeditionstid.

Registrering

Du kan få registreret alle dine katte, som har en stamtavle fra andet forbund.

Har du killinger efter katten, skal den registreres før, du kan få stamtavler på afkommet.

Du behøver ikke sende den fysiske stamtavle til os, du kan scanne den og sende via email.
Send den altid som vedhæftet fil for at lette håndteringen og sikre bedste kvalitet.

Inden du sender, så check at den er læsbar og alle oplysninger er til stede.

Når katten er registreret, modtager du stamtavlen med nyt stambogsnr. via mail til korrektur.
Du bedes læse den grundigt igennem og melde evt. fejl eller ok.

Du vil ikke modtage en papirversion af denne stamtavle, du kan bruge stambogsnr. ved fremtidig brug.

Stamtavler

Du skal have stamtavler på alle killingerne iflg. reglerne fra WCF.

Inden du kan få stamtavle, skal du have stamnavnet på plads og forældrene skal være registreret hos os.

Du rekvirerer stamtavler ved at udfylde blanketten fra hjemmesiden, der er to versioner, en hvor du ejer både far og mor og en, hvor du ”kun” ejer morkatten.

Når stamtavlen er lavet, bliver den sendt pr. mail til dig til korrektur, du bedes læse den grundig igennem og melde evt. fejl eller ok.

Når stamtavlen er godkendt, vil du modtage papirversionen af den. Der vil være et hologram på stamtavlen, som bevidner, at den er fra WCF.

Generelt

Blanketterne ligger på www.danacat.com under punktet Stamtavler.

Ansøgning af stamnavn og registreringer sendes via mail til stambog@danacat.com.

Blanketten til stamtavler sendes automatisk, når den er udfyldt.

Priser

Du kan se priserne på ovenstående på www.danacat.com under punktet Praktisk info.

Skulle du have spørgsmål om ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os.