Ringe

Ringe – Part E – WCF ringbedømmelse (vedtaget 01.07.2019).

På alle WCF udstillinger kan den traditionelle bedømmelse foregå samtidigt med WCFs ringbedømmelser.

E.1.1

WCF-Ring:Ringbedømmeltse for alle racer og farver anerkendt af WCF, WCC og LOOF.
Der organiseres tre ringe. En for voksne katte, en for kastrater og en for killinger 3 – 10 måneder. Alle katte, der deltager i klasserne 1 – 16a og klasse 21 kan ligeledes deltage i disse WCF ringbedømmelser uanset race, farve, klasse eller køn.

E.1.1.1 – Voksen ring.

Alle voksne katte ældre end 10 måneder(10 måneder inkl.) bedømmes sammen i denne ring, uanset race, farve, klasse og køn.
Dommeren kan maksimalt rangere 10 katte – De nummereres fra 1 til 10.

E.1.1.2 – Kastrat ring.

Alle neutraliserede/kastrerede katte bedømmes sammen i denne ring, uanset race, farve, klasse og køn.
Dommeren kan maksimalt rangere 10 katte – De nummereres fra 1 – 10.
Den organiserede klub kan beslutte at neutraliserede/kastrerede killinger kan deltage i killinge ring istedet for kastrat ringen.

E.1.1.3 – Killinge ring.

Alle killinger i alderen 3 – 10 måneder (10 måned eksklusiv) bedømmes sammen i denne ring uanset race, farve, klasse eller køn.
Dommeren kan maksimalt rangere 10 killinger – De nummereredes fra 1 – 10.

E.2 – Varietets/Novice ring for andre racer og farver.

Alle katte i klasserne 17 (novice), 18 (farvebedømmelse), 19 (huskatte), 22a (provisorisk godkendte racer), 22 b (katte med provisorisk farve godkendelse i anerkendte racer), 23 (racer under godkendelse) og 24 (ikke anerkendte racer og farver) bedømmes sammen i denne klasse uanset deres race, farve, klasse eller køn. Denne ring kan ikke deles i showklasser eller lign. og der skal være mindst 4 deltagende katte. Dommeren kan maksimalt rangere 10 katte – De nummereres fra 1 – 10.
Vinderne i denne ring kan ikke deltage i hverken Olimpia eller Master eller højere ringe.

E.2.1 – Dommerkvalifikationer til WCF ringe 

Kun dommere, som er kvalificerede til at bedømme alle deltagende kategorier katte, der deltager i en ring må dømme disse ringe.

E.3 – Placering og antal deltagere

E.3.1 – Placering /Rangering af de 10 bedste katte 

Antal katte i finalen

Deltagende Ring kvalificerede
4 2
5 eller 6 3
7 eller 8 4
9 eller 10 5
11 eller 12 6
13 eller 14 7
15 eller 16 8
17 eller 18 9
19 og mere 10

E.3.2 – Deling af en WCF ring

Hvis antallet af deltagende katte er mindre end 39 kan en ring ikke opdeles.
Hvis antallet af deltagende katte er mere end 39 katte kan ringen deles i to del-ringe. Dog skal der være mindst 4 deltagende katte i 2. delring.
I tilfælde af at en ring deles placeres/rangere kattene iht. E.3.1. Det er op til den arrangerende klub om de vil dele en ring eller ej.
Beskrivelse af Masterringen se udstillingsreglerne E.4 – E.8.